Muži myslí na sex 18x denně. Vede ale jídlo a spaní!

man

„Muži myslí pořád jen na TO,” říkávala tajemně babička. Také říkala, že láska prochází žaludkem a že nejhorší je unavený a hladový chlap. Ve všem měla víceméně pravdu, i když pořadí mužských myšlenek se trochu liší.

Ve společnosti opravdu převládá názor, že muži myslí neustále na sex a téměř každý, i nevinný, podnět ze strany ženy vede muže k bleskurychlé a neodbytné myšlence na pohlavní akt.

Podle výzkumů navzdory zažitému přesvědčení ovšem muži myslí na jídlo a na spánek mnohem častěji než na sex! S těmito výsledky přišla Terri Fisherová, profesorka psychologie z Ohijské státní univerzity, která měla k dispozici 163 studentů a studentek. Požádala je, aby s sebou neustále nosili tabulku, do níž si udělají záznam, kdykoli pomyslí na sex, jídlo či spánek. Někteří dostali za úkol monitorovat myšlenky o sexu, ale jiní třeba o zdraví, zájmech či touze po spánku. Nesměli však nikomu říct, jaký typ myšlenek sledují. Konečná čísla se překvapivě hodně lišila, když rozpětí sahalo od studentky s jedinou denní myšlenkou na sex až po studenta, který udělal 388 záznamů za 24 hodin.

“Na myšlenkách týkajících se sexu není nic výjimečného. Muži ale myslí na všechny jiné věci týkající se zdraví dokonce víc, nikoli jen na sex,“ tvrdí Fisherová.

Suma sumárum, výzkum Terri Fisherové došel k výsledkům, které vyvrací běžné přesvědčení, že muži myslí na sex každou sedmou vteřinu. Ve skutečnosti je to zhruba jednou během každé bdělé hodiny. Ženy však za nimi o trochu pokulhávají, na sex myslí podle tohoto průzkumu 10 krát denně.

“Muži jsou si více vědomi stavů orientovaných na své potřeby, jako je mít hlad nebo být unavený nebo vzrušený. Jsou také lepší v identifikování těchto stavů v sobě než ženy a otevřenější při vyjádření svých myšlenek,“ dodává Terri Fisherová.

Ovšem průzkum Ohajiské univerzity neodpověděl na otázku, proč ženy účastnící se průzkumu myslely na sex méně často. Podle odborníků je to zřejmě proto, že se ženy zdráhají některé svoje vnitřní myšlenky vyslovit nahlas a přiznat se k nim. 

I když průměrově v myšlenkách na sex ‚vedli‘ muži, spousta žen, které se zúčastnily průzkumu, měla mnohem víc sexuálních myšlenek než mnozí muži. 

Doktorka Fischerová shrnuje své poznatky takto: „Muži nemyslí zdaleka jen na sex a ženy myslí na sex mnohem častěji, než se zdá.“